• LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE

  Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste één seizoen.
  2. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  3. Indien het lidmaatschap niet tenminste één maand voor het einde van het desbetreffende seizoen wordt opgezegd, is het lid weer gebonden aan het volgende seizoen
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
  5. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend, middels een schriftelijke kennisgeving, bij de ledenadministratie Simon Meij (smeij@hotmail.com). Dit dient voor 31 mei van enig jaar plaats te vinden.
  6. Bij aanmelding dient een lid vanaf 14 jaar en ouder zich volgens de voorschriften van de KNVB te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

  Contributie veldvoetbal

  BZC’13  maakt gebruik van NL Collect voor de betalingen.

  NL Collect, is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: NL Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen.

  Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?

  NL Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie inningen over. NL Collect zal via SMS en email contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft).

  De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van NL Collect.

  Hier kunt u kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in drie termijnen.

  De betalingen verlopen via IDEAL en zijn daarom 100% veilig.

  Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor vier termijnen, dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

  Betaal dus voor veldvoetbal niet meer (direct) aan BZC’13.

  Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester/ ledenadministrateur. smeij@hotmail.com Voor meer informatie over NL Collect verwijs ik u graag naar de website www.nlcollect.nl.


  Contributie betaling zaalvoetbal.

  Facturering via Club Collect zal voor de zaal voetballers niet plaatsvinden.
  De contributie betaling bij zaalvoetbal zal per team vastgesteld worden en moeten als team in zijn geheel in 2 termijnen worden betaald en wel op uiterlijk 1 oktober 2020 en uiterlijk 1 februari 2021.
  Ook de evt. opgelegde boetes per team moeten bij de termijn betalingen worden opgeteld en betaald worden. Het contributiebedrag per team moet gestort worden op de clubrekening van BZC'13.
  RABO bank nummer: NL 09 RABO 0149 6761 31.

   

  BZC13 ook voor de lege portemonnee 

  Wilt u zoon of dochter voetballen maar laat uw financiële situatie dit niet toe- stuur een bericht naar penningmeester@bzc13.nl

  BZC13 heeft een fonds waardoor ook uw zoon of dochter toch kan voetballen, inclusief schoenen en tenue.

  Discretie gegarandeerd.

 • LIDMAATSCHAP 2023-2024 incl wasgeld en tenue

    

  Jeugd t/m 12 jaar                                                                          

  Jeugd 16 t/m 19 jaar

  Senioren veld

  Senioren selectie

  Oproepspeler (Max 5 wedstrijden)

  Trainend lid

  Ondersteunend lid

  7X7 Lidmaatschap

  Senioren zaal(per team) 

   

    Rabobank Hilversum

  IBAN nr: NL09 RABO 0149 6761   31

   

   

   

   

   

 • CONTRIBUTIES

   

  € 45,-

  € 130,-

  € 280,-

  € 250,-

  € 90,-

  € 90,-

  € 90,-

  € 90,-

  € 1400,-