• COMMISSIES 2021-2022

  Kantinecommissie:    Muis Rol                            06 52606048
                                     Betty de Lange
                                         

  Wedstrijdsecretaris         Pascale marja Veldhuizen   06-41796279          pascaleveldhuizen@gmail.com

   

  Jeugd:                        Wander Post                       06 10186062

   

                                     Micha Verschoof                                          

     Activiteiten:                   Herma van Empelen                j.empelen@chello.nl    
                                        René Kroon
                                        Annemiek Kroon
                                        Angelique de Leeuw
                                        René Kole
                                        Samir Bassahi
                                        Bill-Lee Lam

  Onderhoud:                   Micha Verschoof                 06 54755386
                                        Piet Vos
                                        Cees Spierenburg
                                        René Kole
                                        Edward van Dijk


  PR                                   Rob Fabriek

  Website:                        Cristel de Swart                                          webmaster@bzc13.nl

                                        Wander Post                06-10186062            wannie1214@gmail.com

   

  Facebook                        

                                        Cristel de Swart                                          webmaster@bzc13.nl

                                        Wander Post                06-10186062            wannie1214@gmail.com

                                        Marcel van Zwol                                          marcelvanzwol@gmail.com

                                        

                                        
  Piket:                         Gerrit de Lange
                                    Anne-Marie Smit            
                                       
  Kroegentoernooi       Jasper Edwards

  De Baron: 

  Biljarten (KOT):        Sjaak Brander
                                    Cor Pot

  Klaverjassen:            Ragnild