• COMMISSIES 2019-2020

  Kantinecommissie: Muis Rol                            06 52606048
                              Betty de Lange
                                       Joop van Eck

  Jeugd:                         Micha Verschoof                06 54 75 53 86

  Activiteiten:              Herma van Empelen       j.empelen@chello.nl
                                       06 24 82 28 93
                                       René Kroon
                                       Annemiek Kroon
                                       Angelique de Leeuw
                                       René Kole
                                       Samir Bassahi
                                       Bill-Lee Lam

  Onderhoud:              Micha Verschoof            06 54 75 53 86
                                       Piet Vos
                                       Cees Spierenburg
                                       René Kole
                                       Edward van Dijk


  PR / Website:              Rob Fabriek
                                 Cristel de Swart
                                 webmaster@bzc13.nl
                           
  Piket:                          Gerrit de Lange
                               Anne-Marie Smit            
                                       
  Kroegentoernooi     Jasper Edwards

  De Baron: 

  Biljarten (KOT):       Sjaak Brander
                               Cor Pot

  Klaverjassen:          Ragnild