•  

  Op een later moment zullen wij de agenda van de vergadering verstrekken

  Namens het nieuwe bestuur willen wij aan alle leden vragen na te denken over onderwerpen en deze voorafgaand aan de vergadering met ons te delen.

  Aangedragen onderwerpen zullen wij vervolgens opnemen in de agenda.

  Wij hopen op een goede opkomst!

   

  Met vriendelijke groet,

  Paul Rietdijk

  secretaris@bzc13.nl